Talent ontwikkeling

Ontdek alle educatieve programma's, trainingen, workshops, opleidingen ontwikkeld en gegeven door Tom Commeine.

Ondernemingsontwikkeling

Ontdek hoe je jouw zaak sneller, anders en beter kan ontwikkelen via samenwerking met Tom Commeine of door z'n advies in te winnen

Informatie voor wie méér wil

Hier vind je actuele informatie en GRATIS DOWNLOADS om méér te zijn, te doen en te hebben van wat het leven te bieden heeft.

 
 

Referenties & aanbevelingen

Linkedin is een prachtig platform voor zakelijk gebruik. Het is ook en platform waar aanbevelingen, referenties, beheerd kunnen worden.

Inspiratie: waarden, visie, ...

Er zijn tal van waarden waar Tom Commeine voor staat. Tom heeft een zeer duidelijke visie. Hij deelt waar hij de mosterd heeft gehaald ...

Kijk, luister en geniet

Hier kan je video en audio bekijken en volgen die Tom Commeine speciaal voor jou geselecteerd heeft. Geniet er ten volle van!

 
 
 
           
           
 
Instant Messengers:
skype: tomcommeine

gTalk: tom.commeine@gmail.com

icq : 101284960

-------------------------------
Disclaimers:

Privacy

Voorwaarden

 

 

Laat ons eens praten:

Bel:
+32 497 573 670

Tom Commeine
development

Gwijde v. Dampierrestraat 5
BE - 8820 TORHOUT
Belgium, Europe

T. +32 497 573 670
E. info@tomcommeine.com

e-mail:

* indicates required
Taal - Language *
Email Format
 
 

 

 

Voorwaarden
Privacy

Gebruiksvoorwaarden website

1. Privacy

 

Privacy Verklaring

Informatie Tom Commeine

COMMEINE TOM - FTC
Gwijde van Dampierrestraat 5
BE-8820 Torhout
http://www.tomcommeine.com

Telefoon: 0032 497 573 670

BTW-BE: 0761.209.478

Tom Commeine vindt de bescherming van je privacy en persoonsgegevens belangrijk.
Tom Commeine zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.
Tom Commeine kan je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over Tom Commeine, z'n werking, dienstverlening, tarieven, bedrijfsnieuws, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, informatie deling over talent ontwikkeling en ondernemingsontwikkeling, reclame, et cetera.

Je gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden.

Tom Commeine heeft juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Je hebt steeds een wettelijk recht, conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992, op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

 

COMMEINE TOM - FTC
Gwijde van Dampierrestraat 5
BE-8820 Torhout

gratis per e-mail een mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet van toepassing zouden zijn.

 

Tom Commeine kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, de geolocatie van het ip adres, het operating system van je toestel, of de domeinnaam van de website langs waar je hier terecht kwam. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser maakt het mogelijk dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Gezien deze website gebruik maakt van technologie van Google, zijn hun privacy voorwaarden ook van toepassing.
Lees ze hier: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Gebruiksvoorwaarden website:

Deze website is eigendom van Tom Commeine

Adres maatschappelijk zetel:
Gwijde van Dampierrestraat 5
8820 Torhout
Belgium

Telefoon, Belgium (0032):
0497 573 670

E-mail: info@tomcommeine.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden en engageer je jezelf ertoe om deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmatuur, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren voor een stuk Tom Commeine toe en voor een deel Google of andere rechthoudende derden toe.
De afbeeldingen, de foto's, de animaties, logo's, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Tom Commeine of rechthoudende derden toe en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., wat je erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijg je geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verdeling, publicatie, verkoop, in welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze siteis niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Deze informatie kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Tom Commeine doet z'n best zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, voel je dan vrij dit te melden. Dan zal Tom Commeine dit zo snel mogelijk trachten recht te zetten.

Tom Commeine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren: webmaster@tomcommeine.com

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving veranderd worden. Tom Commeine geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of onbereikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, die zogenaamd zou ontstaan uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Tom Commeine kan in geen geval tegenover wie dan ook, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade zogenaamd te wijten aan het gebruik van deze website, de informatie op deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar rechtstreeks of onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Tom Commeine verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze externe websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Torhout en Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Gezien deze website gebruik maakt van technologie van Google, zijn hun privacy voorwaarden ook van toepassing.
Lees ze hier: https://www.google.be/intl/nl/policies/terms/regional.html

Uw talent Uw talent klik hier ondernemingsontwikkeling ondernemingsontwikkeling klik hier Uw info+ Uw info+ gplus/tomcommeine foursquare / tomcommeine youtube / tom commeine facebook / tom commeine linkedin / tom commeine xing / tom commeine