Ik werd door veel mensen geïnspireerd doorheen de jaren. M'n helden, mentor, rolmodel, coach, partner, vrienden en familie hebben allemaal bijgedragen aan de persoon die ik geworden ben.

Ik claim steeds om een zeer open persoon te zijn. 'Een open boek' zoals we zeggen, alleen een heel dik boek met zoveel bladzijden dat het een heel leven in beslag neemt om het allemaal te ontdekken, want ik schrijf er natuurlijk ook dagelijks een aantal nieuwe bladzijden bij.

De video's hieronder zijn in het Engels. Als u enkel Nederlands spreekt of begrijpt, dan kan u natuurlijk altijd eens met me afspreken. De meeste van onderstaande ideeën, principes en filosofieën ken ik rats vanbuiten omdat ik ze leef. Deze pagina is met een ook een eerbetoon aan deze mensen en organisaties die m'n leven mee vorm geven. Een oprecht 'dankjulliewel'.

Let's make it fabulous!

Tom Commeine

Houding & Waarden

Ik ben ten zeerste beïnvloed en 'gevormd' door Zig Ziglar. Ik beschouw hem dan ook als m'n belangrijkste mentor. Hij was dit reeds voor ik uiteindelijk Ziglar Training Systems Benelux startte enkele jaren terug. Nederlandstalige boeken van Zig Ziglar zijn zeldzaam. 'k Heb anders nog wel enkele exemplaren van 'Hoger Dan De Top'. Als je interesse moest hebben om er een te kopen, laat me een berichtje.

Het verschil tussen opleiding en training

Ik hou van de ideeën van Dr. Nido R. Qubein en z'n stijl van presenteren. Hij was het die me inspireerde om in 2001 tot Toastmasters toe te treden. Door redenen van agendaplanning ben ik helaas geen actief lid gebleven van Toastmasters, al vind ik het nog steed een top organisatie en heb ik nog steeds contact met verschillende van de mensen die ik toen heb leren kennen.

Let's make it fabulous!

Dit is m'n mantra. M'n gemakkelijk te onthouden missie als u wil. Ik ontving de idee voor de << Let's >> van de helaas intussen overleden zakelijk filosoof Jim Rohn. Z'n ideeën en vooral z'n vaardigheid om die zo helder en verstaanbaar simpel te communiceren zijn en blijven een geschenk voor ons allen.

... fabulous!

Wanneer ik denk aan het woord 'fabulous!', naast Zig Ziglar, komt ook het beeld van Anthony Robbins bij me naar boven. Het studeren van waarom mensen de dingen doen die ze doen en de redenen hierachter zijn mij altijd een fascinatie geweest. Dankzij TED Talks kan u hier genieten van Anthony Robbins.

Ik hou van dit idee ...

Ook ik werd opgevoed met hetzelfde 'doem scenario' en als u de onheilsprofeten gelooft, dan zijn er nog steeds dergelijke doemverhalen genoeg. Het is voor mij dan ook een verademing te zien dat er mensen zijn die wel erin slagen een positieve kijk te hebben op de realiteit en dit op een bewonderenswaardige manier brengen.

Wat ze van mij meteen mogen afschaffen: copyright

Ik deel dan ook volledig Larry's ideeën omtrent dit onderwerp. De wereld is door de technologie en het internet niet langer hetzelfde. Copyright wetgeving belemmert de creativiteit en de innovatie. Kijk, luister, leer en geniet!

Junior Chamber International

Bent u tussen 18 en 40 jaar en wilt u méér van het leven? Wordt dan lid van JCI. Ik ben zowat een decenium lid en het is en blijft een buitegenwone vereniging waar ik op alle vlakken van m'n leven al veel heb aan gehad en nog steeds aan heb. http://www.jci.be

Toastmasters

Zoals eerder gezegd, het is een fantastische verenging! Ontdek ook hun website: http://www.toastmasters-belgium.be/

   
 
  maven eenvoud link naar een-voud vzw jci logo square invert blue  
         
 
Instant Messengers:
skype: tomcommeine

gTalk: tom.commeine@gmail.com

icq : 101284960

-------------------------------
Disclaimers:

Privacy

Voorwaarden

 

 

Laat ons eens praten:

Bel:
0032 497 573 670

Tom Commeine
development

Gwijde v. Dampierrestraat 5
BE - 8820 TORHOUT
Belgium, Europe

T. 0032 497 573 670
E. info@tomcommeine.com

 
 

 

 

Voorwaarden
Privacy

Gebruiksvoorwaarden website

1. Privacy

 

Privacy Verklaring

Informatie Tom Commeine

COMMEINE TOM - FTC
Gwijde van Dampierrestraat 5
BE-8820 Torhout
http://www.tomcommeine.com

Telefoon: 0032 497 573 670

BTW-BE: 0761.209.478

Tom Commeine vindt de bescherming van je privacy en persoonsgegevens belangrijk.
Tom Commeine zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.
Tom Commeine kan je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over Tom Commeine, z'n werking, dienstverlening, tarieven, bedrijfsnieuws, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, informatie deling over talent ontwikkeling en ondernemingsontwikkeling, reclame, et cetera.

Je gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden.

Tom Commeine heeft juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Je hebt steeds een wettelijk recht, conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992, op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

 

COMMEINE TOM - FTC
Gwijde van Dampierrestraat 5
BE-8820 Torhout

gratis per e-mail een mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet van toepassing zouden zijn.

 

Tom Commeine kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, de geolocatie van het ip adres, het operating system van je toestel, of de domeinnaam van de website langs waar je hier terecht kwam. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser maakt het mogelijk dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Gezien deze website gebruik maakt van technologie van Google, zijn hun privacy voorwaarden ook van toepassing.
Lees ze hier: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Gebruiksvoorwaarden website:

Deze website is eigendom van Tom Commeine

Adres maatschappelijk zetel:
Gwijde van Dampierrestraat 5
8820 Torhout
Belgium

Telefoon, Belgium (0032):
0497 573 670

E-mail: info@tomcommeine.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden en engageer je jezelf ertoe om deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmatuur, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren voor een stuk Tom Commeine toe en voor een deel Google of andere rechthoudende derden toe.
De afbeeldingen, de foto's, de animaties, logo's, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Tom Commeine of rechthoudende derden toe en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., wat je erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijg je geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verdeling, publicatie, verkoop, in welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze siteis niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Deze informatie kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Tom Commeine doet z'n best zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, voel je dan vrij dit te melden. Dan zal Tom Commeine dit zo snel mogelijk trachten recht te zetten.

Tom Commeine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren: webmaster@tomcommeine.com

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving veranderd worden. Tom Commeine geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of onbereikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, die zogenaamd zou ontstaan uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Tom Commeine kan in geen geval tegenover wie dan ook, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade zogenaamd te wijten aan het gebruik van deze website, de informatie op deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar rechtstreeks of onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Tom Commeine verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze externe websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Torhout en Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Gezien deze website gebruik maakt van technologie van Google, zijn hun privacy voorwaarden ook van toepassing.
Lees ze hier: https://www.google.be/intl/nl/policies/terms/regional.html

maven consulting Tom Commeine header